Vanliga frågor om konstgräs

* Vad är en konstgräsplan för idrott tillverkad av?
En konstgräsplan är ett totalsystem som består av olika komponenter. Alla dessa komponenter har en särskild funktion och de avgör tillsammans konstgräsplanens idrottstekniska egenskaper. Konstgräsfibrerna och fyllnadsmaterialet (gummigranulat och/eller sand) avgör hur planen kommer att se ut. Om du väljer svart gummi, då har det exempelvis en annan effekt än om du fyller i med grönt gummigranulat. Även om det inte syns, är konstgräsplanens underlag lika viktigt. Det består av ett vattengenomsläppande material som tillsammans med ett dräneringssystem sörjer för att det inte blir några vattenpölar på planen. På underlaget läggs en blandning av lava och/eller gummi som är cirka 10 cm tjockt. Man kan också välja ett e-lager eller elastiskt lager som består av bundet gummi. Det ger den rätt stötdämpning och energiupptagning.

 
*  Kan man arbeta in linjer, motiv eller logotyper i konstgräset?
Ja. Hela konstgräsmattan tillverkas efter kundens önskemål. Logotyper eller andra färgade motiv integreras ofta i konstgräset för att ge planen ett eget, personligt utseende.

 
* Varför finns det olika stråhöjder?
Stråhöjden syftar på hur högt konstgräsmattans strån sticker upp. De kan skäras till i olika höjder (t.ex. 40-50-60 mm). Normalt räknar man med en fri stråhöjd på 20 mm (den del av konstgräsfibrerna som sticker upp ur fyllnadsmaterialet).
Stråhöjden är i regel beroende av underlaget. Om man bygger på rivningsavfall, då kommer du i regel att behöva en längre stråhöjd. Varje projekt utvärderas tillsammans med en specialist.

 
* Hur skiljer sig en konstgräsplan från en naturlig gräsmatta?
Den största skillnaden mellan konstgräs och naturligt gräs är att konstgräs tål en intensivare användning. En naturgräsplan klarar spel i högst 300, i genomsnitt 250 timmar om året medan en konstgräsplan kan användas varje dag.
Konstgräs kräver mindre underhåll och dessutom är kostnaderna för underhåll lägre. Det betyder att konstgräs är en mycket intressant investering på lång sikt.
Konstgräs är utrymmeseffektivt. Man behöver inte anlägga lika många idrottsplaner av olika typ eftersom gräset inte behöver återhämta sig mellan matcherna. Och det påverkas inte heller av dåligt väder.
Och spelkänslan på konstgräs är mycket lik spelkänslan på naturgräs. Konstgräsplanerna har utvecklats på ett sådant sätt att de har egenskaper som påminner mycket om naturligt gräs.

 
* Finns det mobila konstgräsplaner?
Ja. Det går att lägga en konstgräsplan som sedan fästs med ett specialutvecklat ”kardborrband”. På så sätt kan man omvandla en inomhushall som används för olika evenemang som exempelvis mässor, till en högklassig idrottshall med konstgräsplan. Konstgräset rullas då ut och fästs på nytt. Sådana projekt måste naturligtvis specialbeställas och de kräver professionell vägledning.
Dessutom finns Desso Mobile Sports-system.  Det består av stora pusselbitar med ett stötupptagande underlag och konstgräs. De kan pusslas samman och när bitarna har lagts, är planen färdig att användas. Desso Mobile Sports-mattan är sedan lätt att ta bort och förvara, tills den behövs nästa gång.

 
* Är konstgräs dyrt?
En konstgräsplan är naturligtvis en ganska stor investering men det är en kostnad som ska betraktas på lång sikt. Kostnaderna per speltimme är mycket lägre på konstgräs jämfört med naturgräs. Tack vare billigare och mindre intensivt underhåll, möjligheter till att använda planen till flera olika idrotter och att planen alltid är spelbar gör konstgräsplanen mer ”lönsam”. Och om man dessutom räknar med all den dyra mark som man kan använda till annat, då är konstgräs en investering som återbetalar sig mycket snabbt.

* Hur hålls konstgräsmattan kvar på sin plats? Flyttar den inte på sig med tiden?
Konstgräsmattor fästs inte i underlaget. Det är fyllnadsmaterialet som håller mattorna på plats. Konstgräsmattor ligger alltså ”löst” på underlaget eftersom materialet måste kunna ”leva”. Mattorna krymper och expanderar på ett naturligt sätt beroende på väder och temperatur. Om man skulle sätta fast konstgräsrullarna skulle det uppstå revor och veck i dem. Däremot limmas skarvarna naturligtvis.

* Kan konstgräsplanen skadas av mullvadar?
En konstgräsmatta tillverkas i princip på samma sätt som en vanlig matta. Konstfibrerna knyts i en duk och förstärks sedan med ett lager av latex. Denna ”rygg” är så rejäl att mullvadar inte kan gräva igenom den. I vissa fall lägger man också en ogenomtränglig rotmatta/folie mellan underlaget och konstgräsmattorna.

 
* Bildas det vattenpölar på en konstgräsplan?
Nej, konstgräs har tvärt om bättre genomrinning av regnvatten än naturgräs. Först och främst finns det små hål i konstgräsmattans rygg så att vattnet lätt kan passera ned i underlaget. Dessutom består underlaget av ett material som har bra genomsläpplighet av vatten som exempelvis rivningsavfall, kvartssand eller en blandning av olika mineralämnen. Vid kraftiga regn kan underlaget lagra överskottet av vatten och sedan långsamt låta det sippra ned i de inbyggda dräneringsrören. Konstgräsplanens uppbyggnad är väl genomtänkt så att den förblir i allra bästa skick.

 
* Vad är skillnaden mellan att idrotta på konstgräs och naturgräs?
Spelkänsla kan verka som ett subjektivt begrepp men trots det finns det mätbara element som gör det möjligt att jämföra konstgräs och naturgräs. Bollens rullning, studs, glidegenskaper, värmeutveckling, stötabsorbering och slitage är bara några av de egenskaper som genomgår grundliga test. Med stöd av dessa uppgifter anpassas fiberstrukturerna och sammanställningarna till dess att konstgräset går att jämföra med naturgräs i perfekt skick.
Om du trots det skulle tvivla, kan du alltid kontakta oss för att själv titta på en konstgräsmatta för att känna skillnaden.

 
* Kan konstgräset färga av sig på kläderna när jag spelar?
Nej. Konstgräs är färgäkta och därför kommer konstgräset inte att färga av sig på kläder, boll eller andra material.

 
* Är det också möjligt att anlägga Desso GrassMaster på små ytor?

Nej. De datorstyrda maskinerna är konstruerade för att så snabbt och effektivt som möjligt sticka ned konstgräsfibrer i marken på idrottsplaner. Därför är maskinerna för stora att användas i trädgårdar, på uppfarter och liknande.

 
* Kan konstgräs missfärgas av solen? Är det beständigt mot UV-ljus?
Allting utomhus påverkas av solljuset, och i synnerhet av UV-strålningen. Därför har Desso Sports utvecklat ett Fibre Protection System (FPS) för sina konstfiberprodukter, det är en teknik som skyddar konstgräset mot solljusets blekning. UV-stabilisatorerna sörjer för att den skadliga strålningen inte tränger in i fibrerna.

* Kan man återvinna en konstgräsmatta?
Tidigare användes uttjänta konstgräsmattor som underlag till maneger. Tack vare ny teknik kan man numera också återvinna konstgräsmattor i civiltekniska användningsområden. Tack vare de kvalitativt högvärdiga materialen går det att återvinna både konstgräsfibrerna och fyllnadsmaterialet. Konstgräsmattor kan också återanvändas som konstgräsmattor efter lämplig behandling.

Kontakta oss