Att anlägga och underhålla konstgräs

Anlägga konstgräs

Det är ganska lätt och snabbt gjort att anlägga konstgräs i trädgården eller på kommunens eller företagets mark. Det går att anläggas konstgräs nästan var som helst, under förutsättning att underlaget är tillräckligt jämnt eller går att jämna ut. Runda former, färgrika mönster eller öppningar för planteringar, det är inga problem.

Att anlägga en idrottsplan med konstgräs

Det tar i regel tre till sex veckor att anlägga en idrottsplan med konstgräs. Beroende på idrott och användningsområde gör man ett val mellan olika typer av underlag, fyllnadsmaterial (sand, gummigranulat) och konstgräsfiber. Alla idrottsplaner av konstgräs måttbeställs.
Anläggningsprocessen kan i grova drag beskrivas i 5 steg:
Steg 1. Schakta ut terrängen
Steg 2. Anlägga vattengenomsläppande underlag
Steg 3. Rulla ut och placera konstgräsrullarna
Steg 4. Fylla i med sand och/eller gummi (ifyllnad)
Steg 5. Konstgräsplanen är färdig för spel

Klicka för en mer detaljerad beskrivning av anläggningen av konstgräs på idrottsplaner (engelska).

Att underhålla konstgräs

Konstgräsmattor har ett lågt underhållsbehov. När det handlar om konstgräs för privata ändamål eller kommunala ändamål räcker det med att borsta av konstgräsmattan regelbundet, att ta av avfall och blad och att eventuellt fylla på med sand. För att konstgräset ska hålla sig i gott skick länge, rekommenderar tillverkaren att utföra underhåll regelbundet.

Konstgräs för idrottsplaner kräver samma underhåll. För att spelegenskaperna ska vara optimala är det dessutom nödvändigt att regelbundet låta en yrkesman utföra underhåll av planen. Vid detta underhåll utförs grundliga arbeten, som exempelvis att luckra upp fyllnadsmaterialet, behandla ytskiktet och eventuella reparationer.
Med rätt skötsel kan en idrottsplan av konstgräs hålla i 15 år. Det krävs en relativt liten arbetsinsats för år av nöje och pålitlig kvalitet.

Mer information om vanligt och professionellt underhåll (engelska).

Kontakta oss