Konstgräs för rugby

Rugby, ett eldprov för gräsplaner

Rugbyplaner utsätts ofta för stor påfrestning. Trots att rugbyspelare i regel föredrar naturgräs för den goda spelkänslans skull, påverkas ofta både planens och spelets kvalitet negativt av lerpölar och områden där har gräset slitits ut. En oanvändbar naturgräsplan orsakar klubbarna stort besvär och extra arbete.

Konstgräs ger ett mer tekniskt spel

När man har lärt sig reglerna om ”tries”, ”scrums”, ”line-outs” och ”knock-ons”, märker man hur viktig teknik och taktik är för spelet. Konstgräs ger en idealisk möjlighet att förbättra och förfina rugbytekniken. Konstfibrerna ger nämligen samma spelegenskaper under alla omständigheter vilket medför att rugbyspelarna kan förlita sig på planens goda skick. Konstgräsfibrerna och fyllnadsmaterialet är dessutom skonsamt för huden och mjukt för lederna.

Spela eller ställa in

Klubbar med en naturgräsplan tvingas ofta ställa in matcher för att planens skick inte ska försämras för mycket. Det är ett svårt beslut som man inte längre tvingas fatta om man har en konstgräsplan. Och för de som tror att längtan efter lukten och känslan av riktigt gräs blir för stor kan alltid välja konstgräs som kombinerats med naturgräs

Vill du läsa om några rugbyprojekt för att få inspiration? Klicka här (engelska).

Kontakta oss