Bygging og vedlikehold av kunstgress

A installere kunstgress

Hvis du vil legge kunstgress i hagen, i kommunen eller i bedriften din ka det gjøres raskt og lettvint. Hvis overflaten er plan nok eller kan planeres, kan du legge kunstgress nesten hvor som helst. Runde former, fargerike mønstre med åpninger for beplantning…du bestemmer.

Installasjon av en kunstgressbane

Å bygge en kunstgressbane tar vanligvis fra tre til ti uker. Avhengig av idretten og bruken bestemmes type underlag, innfyllingsmaterial (sand, gummi) og kunstgressfiber. Hver kunstgressbane er et spesielt prosjekt.
Som regel kan installeringen beskrives i 5 trinn:
Trinn 1. Å grave ut terrenget
Trinn 2. Å bygge opp et underlag som er vanngjennomtrengelig og ikk telefarlig
Trinn 3. Å rulle ut kunstgressrullene og plassere disse
Trinn 4. Å fylle inn med sand og/eller gummi (innfyllmateriale)
Trinn 5. Kunstgressbanen er spilleklar

Klikk her for en mer detaljert beskrivelse av kunstgressanlegg på idrettsbaner (engelsk). 

Kunstgress vedlikehold

En kunstgressmatte trenger relativt lite vedlikehold. Kunstgress som brukes for privatformål eller som anvendes av kommunen kan bare børstes regelmessig for å fjerne avfall og løv og eventuelt fylle opp med ny sand. Vi anbefaler at du avtaler regelmessig vedlikehold med kunstgressprodusenten for å holde kunstgresset pent så lenge som mulig.

Kunstgress for idrettsbruk krever også vedlikehold. For å holde spilleegenskapene på et optimalt nivå trenger man regelmessige profesjonelle vedlikeholdsbehandlinger. Dette omfatter bl.a. grundige behandlinger, slik som løsgjøring av innfyllsmaterialet, behandling av topplaget og eventuelle reparasjoner.
Ved faste rutiner for vedlikehold kan en idrettsbane med kunstgress vare i 15 år. Med relativt små anstrengelser kan du få mange års glede og pålitelig spillekvalitet.

Mer informasjon angående vanlig og profesjonell vedlikehold (engelsk).

Kontakt oss