Ofte Stilte Spørsmål om kunstgress

Hva består en kunstgressbane til idrett av?

En kunstgressbane er et totalsystem som består av forskjellige deler. Alle disse delene har en egen funksjon og bestemmer sammen de idrettstekniske egenskapene til kunstgressbanen. Kunstgressfibrene og fyllingen/innfyll (gummi og/eller sand) bestemmer hvordan banen kommer til å se ut. Hvis du velger svart gummi, vil det ha en annen effekt enn fylling med grønne gummimaterialer. Det man ikke ser, men som er like viktig er oppbyggingen til kunstgressbanen. Den består av ikke telefarlige materialer som er vanngjennomtrengelig, som sammen med et dreneringssystem sørger for at er det ikke blir stående vannpytter på banen. På toppen legges et avrettingslag med subbus. Du kan også velge en pad eller et elastisk lag under kunstgresset. Dette sørger for nødvendig mykhet og riktig ballstuss over tid.

Kan linjer, motiver eller logoer innarbeides i kunstgress?

Ja. Hele kunstgressmatten lages etter kundens ønsker. Logoer eller andre fargeelementer kan som oftest integreres for å gi banen et eget, mer personlig utseende.

Hvorfor finnes forskjellige høyder på gresstråene?

Gresstråene i kunstgressmatten kan kuttes i forskjellige høyder (for eks. 40-50-60 mm). Standard er en 20 mm fri høyde ('pile height', den delen av kunstgressfiberen som stikker over innfyllingsnivået).
Høyden på gresstråene er avhengig av underlaget. Legges kunstgresset direkte på avrettet subbus trenger du større høyde. Hvert prosjekt blir vurdert sammen med en spesialist.

Hva er forskjellen mellom en kunstgressmatte og en naturgressmatte?

Den store forskjellen mellom kunstgress og naturgress er at kunstgress kan brukes mye mer intensivt. En naturgressbane kan brukes ca. 200 timer pr. år, mens en kunstgressbane kan brukes hele året.
Kunstgress trenger mindre vedlikehold og vedlikeholdskostnadene er også lavere. Det gjør at kunstgress er en meget interessant investering på lang sikt.
Kunstgress er plassbesparende. Du trenger færre baner fordi du ikke behøver å ta med i beregningen at gresset må få gro eller at gressets tilstand er avhengig av værforholdene.
Når det gjelder spillefølelsen er kunstgress veldig nær opplevelsen på naturgress. Kunstgressbaner er utviklet for å gjengi naturgressbanens egenskaper så godt som mulig.

Finnes det mobile/midlertidige kunstgressbaner?

Ja. Det er mulig å legge ned en kunstgressbane som settes fast med en spesialutviklet 'borrelås". Dermed kan en innendørs hall som brukes til møter, konserter, messer osv. senere bli omgjort til en fullverdig idrettshall med kunstgressbane. Kunstgresset må da rulles ut og festes på nytt. Slike prosjekter er naturligvis ikke vanlige og trenger profesjonell oppfølgning.
Dette finnes også i Desso Mobile Sports-systemet. Det består av store puslebiter med et sjokkabsorberende underlag og med kunstgress. Disse kan settes sammen i et puslespill som deretter kan brukes som bane. Etter arrangementet kan Desso Mobile Sports-systemet fjernes raskt og lagres, til bruk ved neste gang.

Er kunstgress dyrt?

En kunstgressbane koster naturligvis en del, men det må ses på lengre sikt. Kostnaden pr. spilletime på en kunstgressbane er betydelig lavere enn på naturgress. Fordi vedlikeholdet er billigere og mindre intensivt, og det er mulig med multifunksjonelt bruk og spill året rundt, gir en kunstgressbane en høyere ‘avkastning’. Hvis du regner med at du kan spare kostbar plass, ser du at avkastningen er meget høy.

Hvordan holder kunstgressmattene seg på plass? Forskyves de ikke i løpet av tiden?

Kunstgressmatter blir ikke satt fast på underlaget. Infyllet eller innfyllingen holder mattene på plass. Kunstgressmattene ligger altså og ‘flyter’ på underlaget fordi kunstgresset må kunne ‘leve’. Mattene går gjennom en naturlig prosess med krymping og utvidelse i forhold til værforholdene. Skulle du ha festet kunstgressrullene vil det kunne oppstå bulker og folder. Skjøtene blir naturligvis limt.

Kan muldvarper ødelegge en kunstgressbane?

En kunstgressmatte blir i prinsipp laget på samme måte som et teppe. Kunstfibrene festes i et lerret og etterpå forsterket med et lag latex. Dette "bakstykket" er så sterkt at muldvarper ikke kan grave seg gjennom det. I noen tilfeller blir det lagt ugjennomtrengelig folie mellom underlaget og kunstgressmatten.

Blir det sølepytter på en kunstgressbane?

Vanngjennomslippeligheten er en av fordelene en kunstgressbane har i forhold til en naturgressbane. I første omgang finnes det små hull i bakstykket på kunstgressmatten som gjør at vannet lett kan dreneres ut til underlaget. Dernest består grunnen under av godt drenerende materialer som knust stein, grus eller en blanding av disse. Ved kraftige regnfall har underlaget dermed plass til å "lagre" overskuddsvannet, som deretter dreneres av de innbyggede dreneringsrørene. Dette gjør at kunstgressbanen alltid er i god stand.

Hva er forskjellen mellom å spille på kunstgress og naturgress?

Spillefølelsen er subjektivt den samme, men det er mulig å sammenligne kunstgress og naturgress. Ballrulle, balstuss, skliegenskaper, varmeutvikling, mykhet og slitasje er bare noen av egenskapene som kan testes. På grunn av denne informasjonen blir fiberstrukturen og -sammensetningen tilpasset så kunstgresset kan måle seg med det perfekte naturgresset.
Hvis du fremdeles er i tvil, kan du naturligvis kontakte oss for å besøke en kunstgressbane og selv føle forskjellen.

Kan fargen på kunstgresset smitte over på klær under spillingen?

Nei. Kunstgress er fargeekte og fargen på kunstgresset kan ikke smitte av på klær, ballen eller på andre materialer.

Kan Desso GrassMaster også installeres på mindre flater?

Nei. De datastyrte maskinene som implanterer kunstgresset i jorden er utviklet for å kunne ferdigstille store idrettsbaner så raskt og effektivt som mulig med kunstgressfibre. Derfor er maskinene for store til bruk i hager, oppkjørsler mm.

Kan kunstgress misfarges av solen? Er det UV-bestandig?

Alt som finnes utendørs blir påvirket av sollyset, spesielt av UV-stråler. Derfor har Desso Sports laget kunstfibrene med Fibre Protection System (FPS), en teknologi som beskytter kunstgresset mot sollysets falmingseffekt. UV-stabilisatorer sørger for at negativ stråling ikke trenger inn i fibrene.

Kan en kunstgressbane gjenvinnes?

Brukte kunstgressbaner ble tidligere brukt som underlag for hesteløyper. Takket være nye teknikker kan en kunstgressbane nå også gjenvinnes for bygningsteknisk bruk. De kvalitativt høyverdige materialene gjør at både kunstgressfibrene og fyllinger er fullt ut gjenvinnbare. Kunstgressbaner kan, hvis de blir behandlet riktig, også gjenbrukes som kunstgressbaner.

Kontakt oss