Kunstgress for multifunksjonelle idrettsbaner

Multifunksjonelle idrettsbaner: en budsjettvennlig løsning

Ofte er budsjettet og den tilgjengelige plassen for idrettsanlegg hos mange klubber, skoler og kommuner begrenset. Det lar seg ikke alltid gjøre å skaffe egne baner for hver idrett. Løsningen? Multifunksjonelle kunstgressbaner egnet for forskjellige idretter.
Med samme kapasitet som 8-10 naturgressbaner kan én kunstgressbane spilles på hele året av flere klubber og foreninger.

Kunstgressbaner for ethvert budsjett

Med multifunksjonelle kunstgressbaner kan du ha flere aktiviteter på én enkelt idrettsbane. De forskjellige linjene blir innarbeidet i forskjellige farger i kunstgressbanen. Slik begrenses kostnadene til én bane som alltid er spilleklar. Hvis du kjøper kunstgressbanen sammen med en annen klubb eller hvis du deler kostnadene med kommunen, blir prisen enda mer akseptabel.

En liten fordel for skoler er at kunstgressbaner gjør skitne fotavtrykk i ganger og klasserom til en saga blott. Byparker kan også bruke kunstgress til å øke besøkerantallet ved å gjøre anleggene mer tilgjengelige.

Kunstgress på torget

En tilfeldig turnering i innendørsfotball, en hockeyoppvisning på torget, en ekstra idrettsuke på skolen? Desso har utviklet et mobilt kunstgressystem nettopp til slike begivenheter. Det består av store puslespillbiter med et støtabsorberende underlag og kunstgress. Det er bare å sette sammen og feltet er deretter klart til bruk. Dessos mobile gressmatte (engelsk) kan deretter tas bort og lagres på en enkelt måte, til det er behov for den neste gang.

Få inspirasjon fra andre multifunksjonelle kunstgressprosjekter? Klikk her (engelsk).

Kontakt oss

Det oppsto en feil:
  • Captcha kode er tom
  • Dette feltet må fylles ut: Herr/Fr.
  • Dette feltet må fylles ut: Fornavn
  • Dette feltet må fylles ut: Etternavn
  • Dette feltet må fylles ut: E-post
  • Dette feltet må fylles ut: Land
  • Dette feltet må fylles ut: Ditt spørsmål/din beskjed